A magnézium állapota és a stressz: Az ördögi kör koncepciója felülvizsgálva

Magnesiumstatus och stress: Den onda cirkelkonceptet återupptogs

Både magnesiumbrist och stress är vanliga tillstånd i den allmänna befolkningen, vilket kan öka risken för hälsokonsekvenser över tid. Flera prekliniska och kliniska studier har undersökt interaktionen mellan magnesium och nyckelmediatorer av det fysiologiska stresssvaret och har visat att magnesium spelar en viktig hämmande roll i regleringen och neurotransmissionen av det normala stresssvaret. Dessutom har låga magnesiumnivåer rapporterats i flera studier som utvärderar näringsaspekter hos personer som lider av psykisk stress eller relaterade symtom. Överlappande resultat tyder på att stress kan öka magnesiumförlusten, vilket leder till brist; Magnesiumbrist kan öka kroppens känslighet för stress, vilket kan resultera i en ond cirkel av magnesium och stress. Denna recension återbesöker magnesiumstresskonceptet för den onda cirkeln, som introducerades först i början av 1990-talet, i ljuset av de senast tillgängliga data.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33260549/

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.