A magnézium és a sportoló

Magnesium och idrottaren

Magnesium är det fjärde mest förekommande mineralet och den näst vanligaste intracellulära tvåvärda katjonen i kroppen. Ett nödvändigt mineral som deltar i mer än 300 metaboliska reaktioner i kroppen. Magnesium hjälper till att upprätthålla normal nerv- och muskelfunktion, hjärtrytm (hjärtats retbarhet), vasomotorisk tonus, blodtryck, immunförsvar, benhälsa och blodsockernivåer, och främjar kalciumabsorption. Magnesium har studerats som ett ergogent hjälpmedel för idrottare på grund av dess roll i energiproduktion och lagring, normal muskelfunktion och underhåll av blodsocker. Den här artikeln diskuterar den allmänna rollen av magnesium, magnesiumbehov, bedömning av magnesiumstatus och dietintag av magnesium och dess effekt på träningsprestanda. Antalet citerade forskningsartiklar begränsades till perioden 2003-2014.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26166051/

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.